Ta kontakt med digitalt@fagbokforlaget.no for å få tilgang til denne ressursen

Eller logg inn

Ressursmateriell: Utviklingstraumer

Utviklingstraumer – Regulering som nøkkelbegrep i en ny traumepsykologi er en grunnbok som beskriver en ny forståelse av hvordan traumer i oppveksten kommer til uttrykk, og hvordan utsatte barn og unge best kan hjelpes.

På denne siden finner du pedagogiske ressurser i form av lysark og videoer som kan benyttes fritt i kurs og undervisningssammenheng. Du kan også laste ned et utdrag fra boken.

Ta kontakt med markedsavdelingen@fagbokforlaget.no dersom du har spørsmål til bokens innhold, ressursene eller ønsker vurderingseksemplar tilsendt.

Ressurser